Tháng 1/2022, Đất Xanh Huy động vốn để thực hiện dự án nào?

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán thủ đô ( hnx ) , tập đoàn đất xanh ( mã chứng khoán : dxg ) đã hoàn thành đợt ra mắt 200 tỷ đồng trái phiếu thông qua việc hoàn thành phân bổ và thu tiền mua trái phiếu từ cổ đông trong ngày 31/mười hai/2021. đất xanh vận động thành công 200 tỷ đồng từ ra mắt trái phiếu để thực hiện dự án Gem Sky World.

Trái phiếu của đất xanh có thời gian 48 tháng, đáo hạn vào ngày 31/mười hai/2025.

Trước đây, đất xanh nói, mục tiêu của việc tập trung vốn qua kênh trái phiếu kỳ này nhằm thêm vào vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh buôn bán của công ty cũng là đảm bảo hoạt động gia tăng quỹ đất.

Theo lịch trình, đất xanh đang không ngừng khai triển những biện pháp tập trung vốn như trái phiếu nội địa, trái phiếu toàn cầu với giá trị khoảng 15. 000 tỷ đồng trong tương lai.

Sau 3 quý đầu năm, doanh số họat động mà đất xanh thu được là 7. 818 tỷ đồng, tăng 317% và lợi nhuận sau thuế là 1. 350 tỷ đồng nhưng năm vừa rồi doanh nghiệp báo lỗ 153 tỷ đồng.

Tại quãng thời gian ngày 30/9, đất xanh có tổng tài sản là 28. 568, tăng gần 23% đối chiếu với đầu năm, biến động mạnh ở tiền và các khoản tương xứng tiền, các khoản phải thu và trị giá hàng hóa tồn kho.

Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp cao gấp gần 4 lần đầu tiên năm, ghi nhận 2. 137 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách đạt 1. 803 tỷ đồng, tăng gần 36%. Tổng các khoản phải thu khác là 6. 288 tỷ đồng, tăng 26% đối chiếu với đầu năm, trong đó có gần 3. 625 tỷ đồng ký quỹ, ký cược cho các giao kèo marketing và phân bổ các quy mô đầu tư nhà đất như tiến hải center city, khu dân cư đất quảng riverside , green pearl bắc ninh, khu dân cư ngọc dương,.

Hàng hóa tồn kho tại thời khắc cuối quý 3/2021 của đất xanh ghi nhận 11. 141 tỷ đồng, tăng 9%. Chiếm hầu hết là 10. 212 tỷ đồng nhà đất dang dở phân bố ở những quy mô đầu tư gem riverside ( 1. 563 tỷ đồng ) , quy mô đầu tư gem sky world ( 3. 302 tỷ đồng ) , quy mô đầu tư la maison ( 555 tỷ đồng ) , quy mô đầu tư phố mơ ( 383 tỷ đồng ).

Website dự án: https://gemskyworld.dongnai.vn/

Hotline: 0934.950.888

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo Giá
Tư Vấn